Pár slov o mne a mé práci...

Jsem ženou, matkou, manželkou ... S lidmi, kteří mě navštěvují, uzdravuji jejich trápení.  Pracujeme se záznamem duše a vědomím Země. Každý problém i trápení má svoji příčinu. Je dobré pochopit, proč se nám tak děje. Základem našeho vývoje jsou pocity, myšlenky a intuice. Jsou to zároveň tři cesty, které je potřeba mít tzv. otevřené. Pocity jsou jinové, myšlenky jangové a intuice leží vedle srdce, ve středu hrudní kosti. Zde jsme spojení s Universem. Pokud máme cesty k sobě otevřené, jsme samostatní. Většinou máme nějakou cestu zavřenou, záleží,  jak se necháme intuicí vést.

Každý problém, má svůj začátek. Začátky našich trápení leží uložené v naši duši a ve vědomí země. Časově se odehrály v
dávné minulosti. Často v Egyptě, antice či středověku. Z této doby nám zůstaly hluboké, často potlačené emoce a myšlenky, které neustále přitahují stejné situace.

Při setkání se podíváme, jaké cesty jsou otevřené a které je potřeba uvolnit. Základem je otevřená intuice. Jedná se o
energetický bod, kterým komunikujeme a který potřebujeme při zpracovávání myšlenek i emocí. Další dvě cesty, myšlenky - Jang a emoce - Jin jsou individuální. Odvíjí se od problému, s kterým klient přišel.

Při uvolnění jakékoliv cesty je klient vědomě a prožitkově zapojen. Poznává důvody svého trápení a zároveň se aktivně zapojí do uvolňování. Uvolnění probíhá jak v záznamu duše, tak i v záznamu vědomí Země.
Při terapii (regresi) se dostaneme tak hluboko, kde daný problém prvotně vzniknul. Dochází k uzdravení na obou úrovních a začínáte s čistým štítem. Důležité je, že umíte pracovat s tím, co prožíváte a co se vám v životě děje.

K vaší samostatnosti je zapotřebí tří uvolněných cest.
Jak poznáte, zda jsou volné? Uvolněte se nádechem a výdechem. Dýchejte do středu hrudníku a nechte se vést za hrudní kost do prostoru. Zda je prostor čistý, bez překážky, máte volno. Je-li tam pevná překážka, máte zavřeno. Ze
stejného místa, hrudní kosti, se pocitově vydejte směrem dolů. Je-li prostor volný, bez překážky, máte volno a naopak. Vraťte se do středu a pocitově se vydejte směrem nahoru. Volno, nebo zavřeno?

Cílem terapií je uvolnit uzavřené prostory a samostatnost. Samostatnost spočívá, že sami tvoříte prostor a
samotný život, který je s vámi v harmonii. Klíčem jsou naše starosti, trápení, nemoci. Jedině přijetím všeho, co nechceme, dostaneme to, po čem toužíme. Jiná cesta není.


.


Statistika návštěvnosti: